Semináre

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov vykonávané podľa STN 33 1600, STN 33 1610 a ČSN 33 1600 ed. 2 - Teoreticky aj prakticky


Spoločnosť PROMERTECH s.r.o. Vás pozýva na seminár pre revíznych technikov - Teoretické a praktické zručnosti pri revízii a kontrole elektrických spotrebičov podľa STN 33 1600, STN 33 1610 a ČSN 33 1600 ed. 2, ktorý sa uskutoční dňa 8.4. - 9.4.2020 v Trenčíne v kongresových a konferenčných priestoroch hotela Magnus.

ZRUŠENÉ