Späť do obchodu

Kontakt

PROMERTECH s.r.o.

Sídlo:
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava, Slovensko
IČO: 51837854  DIČ: 2120807568  IČ DPH: SK2120807568

Korešpondenčná adresa:
Športová 71
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00 hod

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľna a.s.
IBAN: SK78 0900 0000 0051 4776 9490
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Mobil: +421 918 272 130
E-mail: info@promertech.sk

 

Recenzie eshopu: