Priebeh prenájmu

Priebeh a podmienky prenájmu

 • Merací prístroj potrebujete napr. 26.10.2018 o 8:00 aby ste vykonali u zákazníka revíziu. Na našom webe v sekcii "Rezervácie" máte možnosť vidieť volné termíny.
 • V prípade, že je termín volný, rezervujete si merací prístroj na rezervačnom kalendári alebo e-mailom na adresu info@promertech.sk.
 • POZOR! Doporučujeme sa informovať o termíne dostupnosti minimálne 3-4 dni vopred, aby nedošlo k prípadným nedorozumeniam.
 • Na bankový účet nám zašlete vratnú zálohu (250 eur), ktorá bude slúžiť ako "poistka", že sa nám prístroj vráti v poriadku funkčný.
 • Merací prístroj posielame 24.10.2018 kuriérom tak, aby bol doručený do 24 hod. a zákazník mal možnosť sa oboznámiť s prístrojom.
 • POZOR! Naša spoločnosť má síce garantované doručenie zákazníkovi do 24hodín, ale nie vždy je tomu tak. Preto treba rátať aj s doručením max. do 2 dní !!!
 • Pri prevzatí balíka skontrolujete obsah a následne môžete vykonať merania podľa svojich potrieb.
 • Po meraní dôkladne pristroj skontrolujete a zabalíte. Po dohode kuriér príde vyzdvihnúť zabalený prístroj.
 • Následne Vám elektronicky na e-mail pošleme faktúru.
 • Pri prevzatí prístroja náš zamestnanec v kalibračnom stredisku dôkladne prekontroluje funkčnosť prístroja a všetky príslušenstvá, ktoré boli dodané zákazníkovi.
 • V prípade, že prístroj kontrole vyhovel a faktúra bude uhradená, zálohu (250 eur) vrátime späť.
 • Po vyžiadaní je možné zaslať správu z kalibračného strediska, že je prístroj v poriadku.

Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku a zákonom č. 122/2013 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov.

Overenie dostupnosti a cenová ponukaObchodné podmienky spoločnostiOchrana osobných údajov