Požičovňa meracích prístrojov


EurotestXE MI 3102 BT  49€ / deň + doprava zdarma

Prenájom meracieho prístroja EurotestXE MI 3102 BT je ideálnym riešením na revízie elektroinštalácií a bleskozvodov. Vďaka modulu Bluetooth je teraz evidovanie až 1800 výsledkov a ich neskorší prenos do PC s vyhodnocovaním ešte jednoduchšie než na predošlých prístrojoch.

MI 3102 BT EurotestXE meria skutočnú impendanciu poruchového obvodu/ siete, rovnako presný je v prípade úbytku napätia. Zemný odpor a rezistivitu pôdy prístroj dokáže merať aj bez sond, len prostredníctvom dvojkliešťových prístrojov a adaptéra, ktorý je voliteľnou súčasťou príslušenstva. TRMS prúd a prúd pretekajúci spotrebičom je ďalšou z veličín, ktoré zaznamenáva prístroj. Celková harmonická analýza obvodu a výkonu je u EurotestuXE samozrejmosťou.

Overenie dostupnosti Katalógový list

Fluke TiS45  49€ / deň + doprava zdarma

Prenájom termokamery od výrobcu Fluke s pevným ohniskom, rozlíšením 120 × 90 a troma prednastavenými úrovňami technologie IR-Fusion® s režimom AutoBlend vhodný pre ľahké a rýchle zdokumentovanie problémov.

Termokameru je možné aplikovať v stavebníctve, meraním zateplenia vašej stavby viete zistiť možné nedostatky (tepelné mosty) a odstrániť ich. Taktiež je vhodné termokameru Fluke použiť pri kontrole prevádzkového stavu elektrických rozvádzačov, tranformatorov. Tu je možné odhaliť veľa prevádzkových a montážnych chýb a predísť tak nepríjemným dôsledkom prehriatych rozvádzačových skríň, nekvalitných spojov, porušených izolácií, zadrených ložísk, atď.

Overenie dostupnosti Katalógový list

REVEXmax W  36€ / deň + doprava zdarma

Profesionálny multifunkčný digitálny prístroj REVEXmax Weld slúži na testovanie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a zváračiek.

Vďaka jeho meracím funkciám testovať takmer akékoľvek elektrické spotrebiče. S využitím softvéru je možné viesť jednotnú evidenciu elektrických spotrebičov všetkých kategórií a jednotne archivovať doklady o pravidelnom vykonávaní ich revízií. Je zrejmé, že unikátny systém automatického vyhodnocovania revízií môže byť výkonným prostriedkom predovšetkým pri vykonávaní opakovaných revízií väčšieho množstva spotrebičov a môže značne urýchliť prácu revízneho technika.

Overenie dostupnosti Katalógový list

UT275  23€ / deň + doprava zdarma

Nové meracie kliešte UT275 sú zatiaľ najlepším a najkvalitnejším výsledkom dlhoročnej práce a skúseností tohto výrobcu. Merač zemných odporov UT275 sa má široké využitie vo viacerých odvetviach – telekomunikácie, merania rozvodov elektrickej energie, olejárstve, stavebníctve a dokonca v meteorológii. A okrem toho je to momentálne najlepší a najspoľahlivejší prístroj čo sa týka pomeru ceny a kvality!

Tento najpredávanejší merač zemných odporov je možné aplikovať v rôznych oblastiach ako: v elektrických systémoch, u bleskozvodoch budov, v elektrárňach a rozvodniach, v telekomunikačných systémoch a pod.

Overenie dostupnosti Katalógový list