Membránové plynomery

Membránové plynomery

Najpredávanejšie 
1. Honeywell plynomer BK G 4 V1,2 rozteč 100mm Honeywell plynomer BK G 4 V1,2 rozteč 100mm

Membránový plynomer Qmin 0,016m3/h; Qmax 6 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 100mm Malý…

75,6 €
s DPH
2. Honeywell plynomer BK G6 rozteč 250mm Honeywell plynomer BK G6 rozteč 250mm

Membránový plynomer Qmin 0,06m3/h; Qmax 10 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 250mm Malý…

96,0 €
s DPH
Honeywell plynomer BK G 4 V1,2 rozteč 100mm

Membránový plynomer Qmin 0,016m3/h; Qmax 6 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 100mm Malý membránový plynomer…

76,2 €
75,6 € s DPH
Skladom 1 ks
Honeywell plynomer BK G6 rozteč 250mm

Membránový plynomer Qmin 0,06m3/h; Qmax 10 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 250mm Malý membránový plynomer…

96,8 €
96,0 € s DPH
Skladom 1 ks