Sonel DIT-120 - Infrateplomer

Meranie teploty s laserovou presnosťou - Sonel DIT-120 je pyrometer pre profesionálov. Odolné puzdro, ergonomický úchop, tlačidlá dostupné jedným prstom – to všetko prispieva k pohodliu používateľa. Technické parametre hovoria jasnou rečou. Pokročilé laserové ukazovátko presne a jednoznačne označí oblasť vykonávaného merania.

Cena s DPH 115,2 €
Cena bez DPH 96,0 €
Bežná cena 116,2 €
Skladom do 14 dní u nás
-+
Kategórie: Pyrometre
Kód: WMGBDIT120
Záruka: 2 Roky
Výrobca: Sonel

Sonel DIT-120 - Infrateplomer

Meranie teploty s laserovou presnosťou - Sonel DIT-120 je pyrometer pre profesionálov. Odolné puzdro, ergonomický úchop, tlačidlá dostupné jedným prstom – to všetko prispieva k pohodliu používateľa. Technické parametre hovoria jasnou rečou. Pokročilé laserové ukazovátko presne a jednoznačne označí oblasť vykonávaného merania.

Vlastnosti

 • Presné bezdotykové meranie teploty
 • Emisivita digitálne nastaviteľná od 0,10 do 1,00
 • Rozlíšenie od 0,1 °C do 0,1 °F
 • Laserové ukazovátko: dvojité
 • Zobrazenie MAX, MIN, AVG, DIF teplôt
 • Automatické uchovávanie údajov
 • Výber jednotky teploty: °C / °F
 • Vysoký a nízky alarm
 • Podsvietený LCD displej
 • Automatické vypnutie
 • Zosilnený dizajn pre krytie IP54

Špeciálne vlastnosti

 • Meranie teploty v rozsahu -50°C...650°C
 • pomer D:S 12:1
 • Dvojité laserové ukazovátko (pre označenie oblasti merania)

Využitia:

 • Meranie teploty transformátorov
 • Regulácia teploty prípojníc a spojov
 • Monitorovanie stavu vykurovacích a chladiacich zariadení
 • Kontrola teploty materiálov v metalurgických procesoch
 • Kontrola ohrevu valčekov a ložísk v dopravných dopravníkoch
 • ...a veľa ďalších

Infračervené merania
Infračervené merače teploty slúžia na zistenie povrchovej teploty testovaného objektu. Optický systém prístroja deteguje žiarenie, ktoré je emitované, odrazené a prenášané, potom ich zhromažďuje a zaostruje v detektore. Elektronický systém prevádza optické údaje na hodnotu teploty. Pre zvýšenie presnosti merania a uľahčenie zacielenia je prístroj vybavený laserovým ukazovátkom.

Infračervená radiácia
Infračervené žiarenie vzniká pohybom elektrónov vo vnútri atómov daného materiálu. Ide o elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou v rozsahu 780 nm…1 mm. Vyžaruje ho akýkoľvek materiál s teplotou nad 0°K (-273,15°C). Emisia sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou, zatiaľ čo vlnová dĺžka klesá.

Faktor emisivity
Je to parameter, ktorý určuje schopnosť materiálu vyžarovať infračervené žiarenie. Jeho hodnoty sú v rozsahu 0…1.

 • Hodnota rovnajúca sa 1 je emisivita čierneho telesa, ktoré pohltí všetko žiarenie.
 • Hodnota rovnajúca sa 0 je emisivita bieleho telesa (odráža 100 % žiarenia).

Každý objekt má svoj vlastný faktor emisivity, ktorý závisí od typu materiálu, drsnosti povrchu, uhla pohľadu, vlnovej dĺžky a teploty.

Pomer D:S
Pomer D:S (vzdialenosť k bodu) určuje vzťah medzi vzdialenosťou pyrometra od testovaného objektu a priemerom jeho kruhového zorného poľa, odkiaľ zbiera žiarenie. Testovaná plocha sa zväčšuje, keď sa meter od nej vzďaľuje, t.j. podiel plochy testovaného objektu v tomto poli klesá. Preto čím menší je meraný cieľ, tým menšia by mala byť vzdialenosť k nemu. Preto má pomer D:S významný vplyv na presnosť a presnosť odčítania teploty.

Rozsah dodávky:

 • Infračervený teplomer DIT-120
 • Puzdro S-5 (kód: WAFUTS5)
 • 2x Alkalická batéria AAA LR03 (24A) 1,5V (kód: WABATAAA)
 • Továrenský kalibračný certifikát (kód: WADOKCK)*

*V zmysle paragrafu 505/90 zbierky zákonov o metrológii v platnom znení sa nejedná o kalibračný list.