Testo 310 II - Analyzátor spalín sada s tlačiarňou

Presnosť merania, konfigurovateľné zobrazenie merania, možnosť paralelného merania, intuitívne ovládanie, odolné puzdro, možnosť pripojenia k aplikácii testo Smart: náš analyzátor spalín Testo 310 II ponúka všetko, čo kúrenári a technici potrebujú pre praktickú prácu na vykurovacích zariadeniach systémoch.

Cena s DPH 1 008,0 €
Cena bez DPH 840,0 €
Bežná cena 1 024,9 €
Skladom 1 ks

Doprava zdarma pri objednávke nad 120 €

-+
Kategórie: Analyzátory spalín
Kód: 0563 3105
Záruka: 2 Roky
Výrobca: Testo
Zaujímavé alternatívy 
Predaj skončil
834,9 €
828,0 € s DPH
Skladom 1 ks
1 450,8 €
1 366,8 € s DPH
Skladom 1 ks
1 923,9 €
1 908,0 € s DPH
Skladom 1 ks

Testo 310 II - Analyzátor spalín sada s tlačiarňou

Presnosť merania, konfigurovateľné zobrazenie merania, možnosť paralelného merania, intuitívne ovládanie, odolné puzdro, možnosť pripojenia k aplikácii testo Smart: náš analyzátor spalín Testo 310 II ponúka všetko, čo kúrenári a technici potrebujú pre praktickú prácu na vykurovacích zariadeniach systémoch.

Spoľahlivé skúšky vykurovacích systémov s analyzátorom spalín Testo 310 II pre začiatočníkov
Kompaktný analyzátor spalín ponúka okrem jednoduchého užívateľského rozhrania aj menu so štyrmi integrovanými ponukami merania spalín, ťahu, CO v okolí a tlaku. Všetky namerané výsledky sú na grafickom displeji s vysokým rozlíšením prehľadne zobrazené a je možné ich aj konfigurovať.

V prípade potreby máte pri meraní voľné ruky – analyzátor spalín Testo 310 II môžete totiž pomocou magnetov na zadnej strane prístroja pripevniť na kovové povrchy, napr. k horáku. To však nie je jediná praktická funkcia: aplikácia testo Smart umožňuje ovládanie a konfiguráciu prístroja cez funkciu diaľkového ovládania.

Chytro navrhnuté odolné prevedenie pre drsné a znečistené prostredie, rýchle nulovanie senzora za 30 sekúnd, ľahko vymeniteľný filter sondy a rýchlo vyprázdniteľná kondenzačná nádržka robia z analyzátora spalín optimálny nástroj pre techniky zariadenia.

V prípade potreby je možné namerané výsledky preniesť cez Bluetooth® do rýchlotlačiarne Testo a priamo na mieste ich vytlačiť alebo ich môžete odoslať e-mailom.

Kúrenári a technici, ktorí uvádzajú teplovodné a bytové vykurovacie systémy do prevádzky a vykonávajú ich údržbu, potrebujú spoľahlivý a odolný merací prístroj, s ktorým môžu ľahko vykonávať svoje merania, ako napr. analýzy spalín. Nový prístroj Testo 310 II poskytuje individuálnu podporu pre každodenné meranie a uľahčuje každodennú prácu.

 • Súčasné, individuálne meranie a zobrazenie všetkých relevantných meraných parametrov (O2, CO, CO2, teplota spalín a okolitého prostredia, prostredie CO, ťah a tlak). Zobrazenie konfigurovateľné prostredníctvom aplikácie testo Smart App
 • Súčasné doplnkové merania prostredníctvom aplikácie testo Smart App (napr. tlak plynu, prietok a teploty).
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie menu
 • Digitálna dokumentácia, prenos dát a správa zákazníckych dát prostredníctvom aplikácie testo Smart App

Aplikácia

Meranie komínového ťahu v dymovode
Meranie komínového ťahu je vlastne meranie tlakového rozdielu. Tento tlakový rozdiel sa vytvára medzi dvoma oddelenými miestami s rôznou teplotou. To vyvolá prúdenie, aby sa tlak vyrovnal. Pri spaľovacích zariadeniach sa tomuto rozdielu tlakov hovorí komínový ťah. Ten sa meria medzi spalinami a okolitým vzduchom cez kontrolný otvor v jadre spalín.

 • Aby spaliny bezpečne odchádzali do komína, musí tlakový rozdiel (komínový ťah) pri kotloch, ktoré pracujú s podtlakom, existovať.
 • Keď je ťah dlhodobo veľmi vysoký, stúpa priemerná teplota výfukových plynov, a tým aj komínová strata. Znižuje sa účinnosť.
 • Keď je ťah dlhodobo nízky, chýba pri spaľovaní kyslík a vznikajú sadze, prípadne oxid uhoľnatý. Tým sa tiež znižuje účinnosť.

Meranie CO okolia v kotolniach
Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, zápachu a chuti. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď.). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov a na frekventovaných miestach (v našom prípade je to miesto inštalácie spaľovacieho systému na ohrev teplej vody) vykonávať pravidelné monitorovanie expozície CO.

Meranie parametrov spalín plynových horákov (CO, O2, teplota…)
Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcimi spalinami stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

 • čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a
 • čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj v zaťažení, v ktorom zariadenie normálne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno- alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu…)
Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu av pokoji. Dynamický tlak, nazývaný aj tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povoleného rozmedzia približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Pokiaľ by bol napriek tomu uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášľahom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Rozsah dodávky

 • analyzátor spalín Testo 310 II na meranie O2, CO, hPa a °C
 • tlačiareň
 • termopapier
 • výstupný protokol z výroby
 • sonda 180 mm s kužeľom
 • silikónová hadica na meranie tlaku
 • 5 filtrov častíc
 • kufor