Testo 330i - Analyzátor spalín sada

ico Doprava zdarma
Testo 330i

Základom analyzátora spalín testo 330i je technológia jeho predchodcu - testo 330-2 LL - ktorá je už dokonale overená praxou. To znamená, že analyzátor je vybavený dvoma senzormi: O2 a CO (obidva Longlife senzory sdlhou životnosťou)...

Cena s DPH 1 618,8 €
Cena bez DPH 1 349,0 €
Bežná cena 1 792,5 €
Ušetríte 8%
Skladom do 7 dní u nás
-+
Kategórie: Analyzátory spalín
Kód: 1118 1824
Záruka: 2 Roky
Výrobca: Testo

Testo 330i - Analyzátor spalín sada

Základom analyzátora spalín testo 330i je technológia jeho predchodcu - testo 330-2 LL - ktorá je už dokonale overená praxou. To znamená, že analyzátor je vybavený dvoma senzormi: O2 a CO (obidva Longlife senzory sdlhou životnosťou) a môže byť voliteľne rozšírený aj oNO senzor. Overená technológia zrieďovania spalín podstatne rozširuje merací rozsah CO senzora zo štandardných 8 000 ppm až do 30000 ppm, čo znamená, že analyzátor je vhodný na všetky typy palív.Nový analyzátor testo 330i navyše nevyžaduje vlastný displej na meracom prístroji, namerané hodnoty sú totiž prenášané pomocou rozhrania Bluetooth® do inteligentného telefónu / tabletu užívateľa, kde sú vnainštalovanej aplikácii testo 330i App pohodlne zobrazené a uschované.Spoločnosť Testo teda vytvorila novú úroveň flexibility pri meraní spalín. Technik má teda namerané hodnoty vždy po ruke – úplne nezávisle na mieste merania.

Je to profesionálny analyzátor spalín, ktorý zvládne aj tie najvyššie nároky a stačí na všetky úlohy pri meraniach. Senzory majú predĺženú životnosť až na 6 rokov. Odpadá tým minimálne jedna výmena senzorov počas typickej dĺžky používania. Okrem toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky bez zmluvy o údržbe. Mnohé menu merania umožňujú profesionálnu analýzu týkajúcu sa vykurovacieho zariadenia.
Prístroj meria: O2 / CO2 (0...CO2max, dopočet z O2), CO, alebo COlow ( voľba), CO okolia sexternou sondou (voľba ), NO alebo NOlow (voľba ), NOx, komínová strata, účinnosť spaľovania, komínový ťah, teplota. Okrem toho meria: ΔT, ΔP – tlak plynu, deteguje únik plynu pomocou externej sondy, určuje prietok plynu/vykurovacieho oleja.
Analyzátory série testo 330i zaisťujú kvalitnú diagnostiku sinformáciami o stave kvality funkčných a spotrebných dielov. Vtom je zahrnutá kontrola meracích senzorov, opotrebenie filtra, zobrazenie výšky kondenzátu vkondenzačnej nádobke, tesnosť prístroja, kapacita čerpadla, stav opotrebovania akubatérií a dátum poslednej údržby a teplotu prístroja. Preto môžete lepšie plánovať Vaše denné merania.
V prístroji možno do pamäti uložiť až 500 000 nameraných hodnôt. Vyhodnotenie nameraných hodnôt asprávu zákazníkov aich zariadení umožňuje výkonný program easyheat.

Aplikácia testo 330i App
Aplikácia testo 330i App poskytuje nielen viac voľnosti počas samotného merania, ale tiež veľmi uľahčuje a urýchľuje spracovanie dokumentácie meraní, čo je víťazstvom pre všetkých – dodávateľov, servisných technikov, atď.

Program umožňuje:
Vykonávať merania – obsluha analyzátora a zobrazenie meraných hodnôt sú vždy kdispozícii po „dotyku prsta“.
Vytváranie zostáv aprotokolov z meraní: vprograme možno zadávať údaje o zákazníkoch, komentáre a obrazový materiál, ktoré dopĺňajú samotné meranie. Výsledný protokol možno potom odoslať pomocou emailu ako pdf súbor(alebo ako csv, xml súbor) zákazníkovi alebo do svojej kancelárie na neskoršie využitie.Do výslednej správy možno zahrnúť niekoľko protokolov.

Ktoré najdôležitejšie merania možno vykonať sanalyzátorom?
Analýzu spalín, vrátane komínového ťahu, komínový ťah (aj samostatne), meranie diferenčného tlaku, koncentráciu O2 prívodu ( pomocou kosákovej plynovej sondy) , diferenčnú teplotu ( výstupná/vratná).
Naviac na displeji inteligentného mobilného zariadenia sa okrem zobrazovaných meraných hodnôt dajú jednoducho cez dotykovú obrazovku meniť: použité palivo, poradie zobrazovaných veličín, jednotky, sekvencie obrazoviek, počet zobrazovaných riadkov...
Teda konvenčný displej úplne migroval zanalyzátora do Vášho inteligentného telefónu.

Okrem toho testo 330i tiež umožňuje vytlačiť správy na mieste merania. Tým je zaistené, že zákazníci dostanú výsledok zmerania osvedčenou cestou. Tlač sa realizuje zinteligentného telefónu/tabletu cez Bluetooth rozhranie. Pre tento účel bola vytvorená nová Bluetooth / IrDa tlačiareň 0554 0621.

Rozsah dodávky:

  • testo 330i so senzorom O2, senzorom CO s kompenzáciou H2 a Bluetooth
  • Medzinárodná sieťový zdroj
  • Modulárny odberová sonda (dĺžka 180 mm, Ø 8 mm)
  • Kufor pre prístroj testo 330i
  • + ZADARMO záslepky meracích otvorov