UNI-T UT256A - Multimeter

Digitálny multimeter UT256A je bezpečný a spoľahlivý vidlicový merací prístroj, ktorý môže nahradiť kliešťový multimeter. Nemá žiadne mechanicky pohyblivé diely a z toho vyplýva jeho odolnosť proti mechanickým poruchám. Prístroj má displej s maximálnou zobraziteľnú hodnotou 6000.

Cena s DPH 62,6 €
Cena bez DPH 52,2 €
Skladom do 3 dní u nás
-+
Kategórie: Digitálne multimetre
Kód: 07720253
Záruka: 2 Roky
Výrobca: UNI-T

UNI-T UT256A - Multimeter

Digitálny multimeter UT256A je bezpečný a spoľahlivý vidlicový merací prístroj, ktorý môže nahradiť kliešťový multimeter. Nemá žiadne mechanicky pohyblivé diely a z toho vyplýva jeho odolnosť proti mechanickým poruchám. Prístroj má displej s maximálnou zobraziteľnú hodnotou 6000. Pomocou vidlica s Hallovou sondou umožňuje meranie striedavého prúdu až do 200A. Pomocou priložených meracích káblov je ďalej možné merať striedavé a jednosmerné napätie, odpor, spojitosť vodičov, má zabudovaný bezkontaktný snímač striedavého elektrického napätia (NCV) a zabudovanou svietidlo. Má funkcie pozastavenia dát, automatickú a manuálnu voľbu rozsahu, podsvietený displej, meranie frekvencie, indikáciu vybitej batérie. Maximálny priemer drôtu, ktorý je možné vložiť do vidlica je 15mm. Indikácia prekročenia rozsahov červenou LED, u NCV akustickým signálom. Výhodou je odolnosť proti pádu z výšky až 2m. Napájanie dvoma batériami 1,5 V AA. Tieto vlastnosti robia z multimetra UT256A praktický prístroj pre každodennú prácu silnoprúdových elektrikárov.


Parametre produktu :

- meranie AC prúdu do 200 A, a jeho frekvencie v rozmedzí 50 Hz až 60Hz
- meranie AC napätia do 1000 V, a jeho frekvencie v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
- meranie DC napätia do 1000 V
- meranie odporu do 60 MOhm
- kontrola spojitosti vedenie
- automatické zobrazenie polarity
- možnosť voľby automatického alebo manuálneho prepínania rozsahov
- zabudovaná svietidlo
- maximálna hodnota displeja je 6000
- podsvietený LCD displej s rozmermi 35 mm x 26 mm
- pozastavenie dát (Hold)
- napájanie dvomi batériami 1,5 V AA
- indikácia slabých batérií
- automatické vypínanie po 15tich minútach (funkciu možno dočasne vypnúť)


Technické parametre :

- Meranie AC prúdu :
( rozsahy / rozlíšenie / presnosť )
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 % + 2) v rozmedzí 0,2 A až 2,0 A, 50 až 60 Hz
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 % +3) v rozmedzí 2,0 A až 5,0 A, 50 až 60 Hz
200,0 A / 0,1 A / ± (1,8 %+5) v rozmedzí 5,0 A až 200 A, 50 až 60 Hz
- presnosť monitorovanie kmitočtu pri meraní AC prúdu nad 20 A, v rozmedzí 50 až 60 Hz je ± (0,1% + 5) pri rozlíšení 0,01 Hz
- ochrana proti preťaženiu pri 200 A


- Meranie AC napätia :
( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
6,000 V / 0,001 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
60,00 V / 0,01 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
600,0 V / 0,1 V / ± (1,2 % + 3), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
1000,0 V / 1 V / ± (1,2 % + 8), v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz
- v rozmedzí kmitočtov 45 Hz až 400 Hz meria reálnu efektívnu hodnotu napätia
- presnosť monitorovanie kmitočtu pri meraní AC napätie v rozmedzí 10 Hz až 10 kHz je ± (0,1% + 5) pri rozlíšení 0,01 Hz až 0,01 kHz, pri amplitúde väčšie ako 8 V RMS
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms
- vstupná impedancia cca 10 MGΩ


- Meranie DC napätia :
( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
6,000 V / 0,001 V / ± (0,8 % +3)
60,00 V / 0,010 V / ± (0,8 % +3)
600,0 V / 0,100 V / ± (0,8 % +3)
1000,0 V / 1 V / ± (1,0 % +5)
- vstupná impedancia cca 10 MOhm
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 V


- Meranie odpora :
( rozsahy / rozlíšenie / presnosť )
600,0 Ω / 0,1 Ω / ± (1,2 % + 2)
6,000 kΩ / 0,001 kΩ / ± (1,0 % + 2)
60,00 kΩ / 0,01 kΩ / ± (1,0 % + 2)
600,0 kΩ / 0,1 kΩ / ± (1,0 % + 2)
6,000 MΩ / 0,001 MΩ / ± (1,2 % + 2)
60,00 MΩ / 0,01 MΩ / ± (2,0 % + 5)
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms
- napätie otvoreného obvodu cca 1V- Kontrola spojitosti obvodov :
- pri nameranom odpore menšom ako 10 Ω, sa signalizuje súvislý obvod a zaznie bzučiak
- pri nameranom odporu väčším ako 100 Ω signalizácia rozpojeného obvode neznie bzučiak
- napätie otvoreného obvodu asi 1,0 V
- meranie na rozsahu 600 Ω, s rozlíšením 0,1Ω
- ochrana proti preťaženiu pri 1000 Vrms


- Bezkontaktné snímanie elektrického poľa (NCV):
- režim detekcie nízkeho napätia ( "EFLo") pre napätie <48V
- režim detekcie nízkeho napätia ( "EFHi") pre napätie> 48V
- pri zvyšovaní intenzity detegovaného napätia sa zvyšuje počet segmentov na displeji, blikajú postupne LED zelená, žltá a červená a znie bzučiak


Všeobecné parametre :

- pracovná teplota a vlhkosť okolia: 0 °C ~ 30 °C (≤80% RH), 30 °C ~ 40 °C (≤75% RH), 40 °C ~ 50 °C (≤45% RH)
- skladovacia teplota a vlhkosť: -20 °C ~ 60 °C (≤80% RH)
- pracovná nadmorská výška: ≤2000m
- elektromagnetická kompatibilita: v elmag. poli RF = 1V / m je prídavná chyba 5% z rozsahu, v poli RF> 1V / m, nie je celková presnosť špecifikovaná
- rozmery výrobku: 217 x 58,8 x 38,5 mm
- čistá hmotnosť produktu: 251 g
- farba výrobku: červená a sivá
- tento prístroj je navrhnutý v súlade s bezpečnostnými normami IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2-033 a EN61326-1 a zodpovedá CAT II 1000V, CAT III 600V, dvojitej izolácii.


Obsah balenia :
- kliešťový multimeter UT256A: 1ks
- testovacie káble: 1 pár
- batérie 1,5 V (LR6): 2ks
- návod na použitie: 1ks