HT Instruments PVCHECKs-PRO PLUS - Tester solárnych systémov

ico Doprava zdarma
img

Multifunkčný nástroj PVCHECKs-PRO umožňuje rýchle a bezpečné vykonávanie kontrol elektrickej bezpečnosti vyžadovaných pre FV systém (strana DC) a funkčnú kontrolu napätia naprázdno (Uoc) a skratového prúdu (Isc) modulov/stringov tvoriacich časti samotného systému v súlade s normou IEC/EN62446.

Cena s DPH 5 397,6 €
Cena bez DPH 4 498,0 €
Bežná cena 5 442,6 €
Skladom 1 ks

Doprava zdarma pri objednávke nad 120 €

-+
Kategórie: Testery solárnych systémov
Kód: PVCHECKs-PROPLUS
Záruka: 2 Roky
Výrobca: HT Instruments
Zaujímavé alternatívy 
1 018,8 €
1 010,4 € s DPH
Skladom do 3 dní u nás
2 972,1 €
2 724,0 € s DPH
Skladom 1 ks
4 179,3 €
3 936,0 € s DPH
Skladom 1 ks

HT Instruments PVCHECKs-PRO PLUS - Tester solárnych systémov

Multifunkčný nástroj PVCHECKs-PRO umožňuje rýchle a bezpečné vykonávanie kontrol elektrickej bezpečnosti vyžadovaných pre FV systém (strana DC) a funkčnú kontrolu napätia naprázdno (Uoc) a skratového prúdu (Isc) modulov/stringov tvoriacich časti samotného systému v súlade s normou IEC/EN62446.

Pri overovaní elektrickej bezpečnosti predstavuje PVCHECKs-PRO skutočnú inováciu, pretože s funkciou DUAL dokáže vykonať meranie izolácie modulu, stringu alebo celého fotovoltaického poľa bez potreby použitia externého spínača na skratovanie. kladné a záporné terminály.

PVCHECKs-PRO je komplexné testovacie riešenie, ktoré spĺňa normy IEC 62446-1 pre testy kategórie 1.

PVCHECKs-PRO je navrhnutý tak, aby vykonával všetky bezpečnostné merania a overovania fotovoltaických inštalácií v súlade s IEC/EN62446.

Jediným stlačením tlačidla GO vykoná PVCHECKs-PRO všetky testy.

PVCHECKs-PRO schopný postupne testovať všetky reťazce zlučovacieho boxu jediným stlačením GO-klávesy.

PVCHECKs-PRO vykonáva ako na monofaiálnych (SF), tak na bifaciálnych (BF) fotovoltaických systémoch všetky testy vyžadované normou IEC 62446-1 pre uvedenie fotovoltaickej inštalácie do prevádzky v automatickom poradí.
Preto jediným stlačením GO-klávesy PVCHECKs-PRO meria a testuje:
- spojitosť vodičov ochranného uzemnenia a/alebo vyrovnanie potenciálov, ak sú k dispozícii;
- test polarity;
- test napätia naprázdno Uoc reťazca do 1500V;
- test skratového prúdu Isc reťazca do 40A;
- izolačný odpor jednosmerných obvodov generovaním až 1500 V aj na obvodoch pod napätím.

GFL (Ground Fault Locator) je nová funkcia, ktorú PVCHECKs-PRO vykonáva pri odpovedi na otázku každého technika: Kde je chyba?
Pomocou tejto funkcie prístroj PVCHECKs-PRO indikuje presnú polohu poškodenej izolácie, takže technik môže bez problémov opraviť poškodený komponent alebo poškodenú izoláciu z dôvodu napr. prenikania vody alebo vlhkosti do spojovacích krabíc FV panelov.
Prístroj meria vstupné napätie a podľa nesymetrie medzi V(+) a V(-) voči zemi detekuje predpokladanú polohu poruchy na stringu.


Ako vyžaduje norma IEC 62446-1, PVCHECKs-PRO porovnáva práve namerané hodnoty reťazca Uoc a Isc s predtým nameranými reťazcami tvoriacimi FV inštaláciu, aby sa zabránilo nesúladu napätia a prúdu.

Meraním slnečného žiarenia (potrebný modul SOLAR03) a teploty FV modulu môže PVCHECKs-PRO extrapolovať Uoc a Isc na STC (štandardné testovacie podmienky: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5) a porovnať ich s poskytnutými nominálnymi hodnotami od výrobcu modulu.
V internej databáze sú už uložené najbežnejšie moduly a je možné pridať ďalšie moduly.
Nakoniec PVCHECKs-PRO poskytne pozitívny alebo negatívny výsledok (OK / No OK) merania.

Izolačný odpor DC sa vykonáva podľa IEC 62446-1 skúšobnej metódy 1.
Potom sa vykonajú dva testy: prvý test medzi záporným pólom a uzemnením nasledovaný druhým testom medzi kladným pólom a uzemnením, pričom sa vylúči použitie akejkoľvek skratovej spínacej skrinky. (*)
(*) Podľa IEC 62446-1 by skúšobná metóda 2 pre testovanie izolačného odporu vyžadovala použitie skratovej spínacej skrinky.

Multifunkčný tester pre revízie FV inštalácií 1500V / 40A
• Meranie izolácie na FV paneloch/stringoch/poliach až do 1500VDC (s výpočtom PI a DAR)
• Napätie naprázdno Uoc do 1500 V v súlade s IEC/EN62446
• Skratový prúd Isc až s IEC/EN62446
• Spojitosť ochranných vodičov s 200mA
• Test polarity
• Funkcia GFL pre vyhľadávanie chýb na stringoch a FV paneloch
• Testy na bežných jednostranných ale aj bifaciálnych paneloch
• Automatické získanie kalibračnej hodnoty bunky (pomocou vhodných buniek)


PVCHECKsPRO dokáže s voliteľným príslušenstvom merať aj bifaciálne panely.
Bifaciálne panely sú schopné absorbovať slnečné žiarenie nielen z jednej, ale aj z druhej strany.
To znamená, že môžu využívať odrazené slnečné žiarenie od povrchu, na ktorom sú umiestnené.
Bifaciálne panely majú obvykle vyšší koeficient účinnosti na jednotku plochy ako klasické monofaciálne panely.
Bifaciálne panely môžu využívať svetlo, ktoré prechádza cez panel a odráža sa odspodu.
Na meranie účinnosti týchto panelov je potrebné merať ako svetlo dopadajúce na hornú stranu panelu, tak svetlo prechádzajúce cez panel zospodu.
To znamená, že je potrebné merať ako priame slnečné žiarenie, tak odrazené svetlo z okolia, ktoré dopadá na spodnú stranu panelu.
Pri meraní bifaciálnych panelov je nutné použiť tri referenčné panely HT305 jeden na predný povrch panelu (F), druhý na hornú zadnú časť (BH=BackHigh) a tretí na spodnú zadnú časť (BL=BackLow).

Vlastnosti:

 • Bezpečnostné TEST inštalácia FV
 • Meranie kontinuity 200mA
 • Meranie izolačného stavu 250, 500, 1000V a 1500V DC
 • DC napätie: 3 - 1500 V
 • AC napätie: 3 - 1000 V
 • DC prúd: 0.10 - 40.00 A
 • Test Áno / NIE
 • Meranie napätia naprázdno do 1500 V DC
 • Meranie skratového prúdu 40 A DC
 • Meranie teploty pomocou voliteľnej sondy PT305 ( Pt1000 )
 • Meranie slnečného žiarenia [ 0 ÷ 1400 W /m2] s voliteľným modulom SOLAR-03 a referenčnou bunkou HT305
 • Mechanický sklonomer na detekciu slnečného žiarenia a uhla dopadu
 • Porovnanie so štandardnými podmienkami (STC 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5)
 • Výsledok skúšky: OK / NIE OK
 • Databáza umožňuje spravovať maximálne 64 FV modulov, a východiskového modulu (neupraviteľný a nevymazateľný), ktorý možno použiť ako referenčný prípad, keď nie sú dostupné žiadne informácie o type testovaného modulu.
 • Vnútorná pamäť pre ukladanie 999 dát
 • Optický (izolovaný) / USB / WiFi pre pripojenie k PC
 • BlueTooth pre jednotku SOLAR 03 (až 5 jednotiek)
 • Napoveda (nápoveda) na displeji

Štandardné príslušenstvo:

 • KIT4PRO15 : Sada 2 káblov od banánov do krokosvorky, dĺžka 3 m
 • KITPCMC4 : Sada 2 Multi-Kontaktných vodičovpre MC4 konektory
 • HT4004 : Štandardné kliešte DC až do 100A
 • C2006 : Optický/USB kábel C2006 a stiahnuteľný softvér TopView
 • SP-510 : Sada popruhov na prevesenie nástroja cez rameno
 • VA507 : plastový kufor pre prístroj s logom HT
 • Nabíjacie akumulátory NiMH AA 6ks
 • Externá nabíjačka na 6 akumulátorov
 • Stručná príručka používateľa
 • ISO9000 kalibračný certifikát

Normy:

 • Bezpečnosť prístroja: IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
 • EMC: IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
 • Bezpečnosť meracieho : IEC/EN61010-031
 • Rozmery: IEC/EN62446, IEC/EN60891, IECEN60904-1-2 (IVCK),
 • IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2 (MOhm),
 • IEC/EN61557-4 (R
 • dvojitá izolácia
 • Úroveň znečistenia: 2
 • Kategória merania: CAT III 1000VAC, CAT III 1500VDC proti zemi,
 • Max 1000V AC, 1500V DC medzi vstupmi

Všeobecné vlastnosti:

Displej, pamäť a PC rozhranie

 • Typ displeja: LCD 240x240px, s podsvietením
 • Uložené údaje: maximálne 999
 • Interná databáza: max. 64 FV modulov
 • Rozhranie PC: optické/USB a WiFi
 • Rozhranie so SOLAR03: Bluetooth pripojenie (až 10

Napájanie

 • 6x1,5V alkalické typu AA LR06, alebo 6x1,2V dobíjacie batérie NiMH typ AA LR06
 • Indikácia slabej batérie: symbol na displeji
 • Výdrž batérie (@Temp = 20 °C):
 • RPE: >500 testov (RPE ≥ 0,1 Ohm)
 • GFL, MOhm: >500 testov (Riso≥1kOhmxVTest)
 • IVCK: >500 testov (bez SOLAR03)
 • Automatické vypnutie: po 5 minútach nečinnosti

Mechanické vlastnosti

 • Rozmery (D x Š x V): 235 x 165 x 75 mm
 • Hmotnosť (vrátane batérií): 1,2 kg
 • Mechanické krytie: IP40

Rozsah dodávky:

 • prístroj PVChecks-PRO
 • návod v CZ jazyku
 • kalibračný list od výrobcu
 • SW na stiahnutie
 • kufor na prístroj VA507
 • sada meracích vodičov KIT4PRO15
 • sada vodičov s adaptérom MC4 KITPCMC415O
 • toto príslušenstvo bude vyhovovať pre revízne merania ako izolácia, pospojenie ochranných vodičov, VOD do 1500V a ISC do 40 A

Navyše v tejto sade dostanete:

 • referenčný panel HT305,
 • datalogger pre meranie osvitu, teploty a sklonu FV panelu SOLAR03 (+ magnetický popruh),
 • sondu na meranie teploty panelov PT305,
 • sklonomer M304.