Sonel MPI-540-PV - Tester elektrických inštalácií, bleskozvodov a fotovoltaiky

ico Doprava zdarma
ico Zľava dňa
Sonel MPI-540-PV

Multifunkčnosť prístroja Sonel MPI 540 PV dokazuje, že jeden prístroj môže byť použitý na vykonanie všetkých potrebných meraní špecifikovaných normou STN 33 2000-6 ed. 2. Taktiež je určený najmä pre testovanie fotovoltaiky. Zariadenie umožňuje kompletnú sadu testov v súlade s normou EN 62446. Po ukončení merania prístroj jasne pomocou ikon indikuje či výsledok merania vyhovel alebo nie.

-4%
 
Dnešné cena
3 907,3 € s DPH
Bežná cena
3 791,3 €

Ponuka končí za

Ostáva 1 ks

Doprava zdarma pri objednávke nad 120 €

-+
Kategórie: Testery solárnych systémov
Kód: WMGBMPI540PV
Záruka: 2 Roky
Výrobca: Sonel
Zaujímavé alternatívy 

Sonel MPI-540-PV - Tester elektrických inštalácií, bleskozvodov a fotovoltaiky

Multifunkčnosť prístroja Sonel MPI 540 PV dokazuje, že jeden prístroj môže byť použitý na vykonanie všetkých potrebných meraní špecifikovaných normou STN 33 2000-6 ed. 2. Taktiež je určený najmä pre testovanie fotovoltaiky. Zariadenie umožňuje kompletnú sadu testov v súlade s normou EN 62446. Po ukončení merania prístroj jasne pomocou ikon indikuje či výsledok merania vyhovel alebo nie.

Vlastnosti prístroja MPI-540-PV:

 • Sonel MPI-540-PV: meranie fotovoltických systémov podľa normy EN-62446
 • Sonel MPI-540-PV: správa o teste fotovoltickej inštalácie so softvérom Sonel Reports PLUS
 • Prístroj má najväčší farebný 7" dotykový LCD displej na trhu = výrazne ergonomické a ľahké oládanie prístroja
 • Vymeniteľná pamäťová microSD karta - jednoduché zväčšenie pamäťovej kapacity
 • Li-Ion batéria - dlhší pracovný čas prístroja
 • Meranie všetkých parametrov vzťahujúcich sa k uzemneniu (4 meracie metódy + rezistivita pôdy) a ochrane pred úrazom elektrickým prúdom
 • Rýchle meranie impedancie slučky aj v obvodoch s prúdovým chráničom bez vybavenia (do niekoľko sekúnd) – šetrí čas
 • Automatické merania - možnosť vykonávať automatické merania v sekvencii - zjednodušené merania
 • krátky čas od merania k tvorbe protokolu - šetrí čas
 • Trojfázový sieťový analyzátor - pokročilá diagnostika kvality siete
 • Zobrazenie parametrov napájacej siete v reálnom čase - okamžité vyhodnotenie testovaného zariadenia
 • parametre sú merané v súlade s triedou S normy EN 61000-4-30 - veľmi presné merania
 • meraniu je možné pridať hlasovú alebo fotografickú poznámku - multimediálny opis meraného miesta
 • Kalkulačka nákladov na energie - rýchle vyhodnotenie potenciálnych úspor
 • prístroj má vstavanú nápovedu so schémami zapojenia pre meranie.
 • Vďaka tomu si ich môže užívateľ rýchlo prezrieť a tak sa uistiť, ako sa správne pripojiť k danému systému pre požadovaný druh merania.
 • ochrana proti vnikaniu prachu a vody je zabezpečená vďaka krytu prístroja s krytím IP51
 • v cene prístroja sú flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks
 • v cene prístroja sú meracie kliešte C-PV na meranie Isc DC a na meranie DC modulov na vstupe invertora pri funkcii "Test invertora".
 • v cene prístroja je adaptér PVM-1 na meranie DC napätia Uoc otvoreného obvodu, napätie otvoreného obvodu po prevode na podmienky STC, rozdiel v napätí otvoreného obvodu (merané a prevedené na podmienky STC) a napätia deklarovaného výrobcom panela, (tiež prevedené na podmienky STC).

Sonel MPI-540 získal ocenenie Inovácia roku 2019.

SONEL MPI-540-PV je tiež určený na všetky merania pre prevádzkovanie elektrických rozvodov v súlade s požiadavkami príslušných noriem:

 • impedancia slučky (aj v obvodoch s prúdovými chráničmi) aj v IT sieťach
 • parametre prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
 • izolačný odpor
 • zemný odpor (4 meracie metódy + meranie rezistivity pôdy)
 • kontinuita ochranného a ekvipotenciálneho pospájania
 • meranie osvetlenia
 • určenie sledu fáz
 • určenie smeru otáčania motora
 • prístroj môže zaznamenávať parametre 50/60 Hz rozvodnej siete
 • trieda záznamníka: zhoda s normou EN 61000-4-30:2015 trieda S.
 • záznam napätia L1, L2, L3 - priemerné hodnoty s rozsahom do 500 V,
 • záznam prúdov L1, L2, L3 - priemerné hodnoty, meranie prúdu v rozsahu do 3 kA (závisí na použitých prúdových kliešťach)
 • záznam frekvencie v rozsahu 40Hz - 70Hz
 • záznam výkonov: činný (P), jalový (Q) a zdanlivý (S)
 • záznam účinníku (PF), cos φ
 • záznam harmonických defrmácií (až do 40. v napätí a prúde)
 • celkové harmonické skreslenie (THD) pre napätie a prúd
 • komplexné merania nabíjacích staníc elektrických vozidiel s voliteľným adaptérom EVSE-01

Meracie funkcie prístroja MPI-540-PV

(podrobné parametre nájdete v katalógovom liste v pdf, vyššie)

Izolačné odpory:

 • meranie izolačných odporov s automatickým vybitím meraného objektu
 • meracie napätia 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
 • automatické meranie izolačných odporov 3-, 4- a 5-vodičových káblov s voliteľným adaptérom AutoISO-1000C
 • automatické blokovanie merania pri prítomnosti cudzieho napätia

Impedancia slučky:

 • meranie impedancie slučky Zs prúdom 23 A (230V), 41,5 A (415V / 10 ms)
 • meranie impedancie slučky Zs aj bez vybavenia chrániča
 • rozlíšenie 0,001 Ohm
 • výpočet skratového prúdu Ik
 • výpočet zložky Rs a zložky Xs impedancie slučky

Zemné odpory:

 • meranie zemných odporov sondami 3P
 • meranie zemných odporov sondami 4P
 • meranie zemných odporov sondami 3P + meracie kliešte
 • meranie zemných odporov 2x kliešťami (bez rozpojenia)
 • meranie rezistivity pôdy (Wennerova metóda)
 • nastavenie vzdialenosti meracích son do 1m do 30m
 • blokovanie merania pri rušivom napätí nad 24 V
 • meranie rušivého napätia do 100 V

Prúdové chrániče (RCD): 

 • testovanie prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
 • meranie parametrov RCD aj automatickým spôsobom

Prechodové odpory:

 • meranie prechodových odporov prúdom 200 mA, 8 mA a priebežné meranie
 • kontrola spojitosti ochranného vodiča a zapojenia zásuvky s akustickou signalizáciou
 • kompenzácia odporu meracích vodičov

Sled fáz a smer otáčania motora:

 • kontrola poradia fáza: zhodné (správne), opačné (nesprávne)
 • rozsah napätí inštalácie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)
 • zobrazované hodnoty medzifázových napätí
 • rozsah napätí motorov: 1 V ÷ 500 V AC
 • merací prúd (na každú fázu): <3,5 mA

Intenzita osvetlenia:

 • meranie intenzity osvetlenia
 • rozsahy a presnosť merania sú podľa použitej, voliteľnej luxmetrickej sondy (LP-1, LP-10B, LP-10A)

Merania na fotovoltike:

 • Meranie napätia DC otvoreného obvodu UOC: 0,0 ... 1000 V (0,1V)
 • Meranie skratového prúdu DC ISC: 0,00 ... 20,00 A (0,01 A)
 • Meranie účinnosti meniča (invertora) na jednej fáze: ηd [%] = ηnom [%] - ηm [%]
 • Meranie účinnosti 3F meniča (invertora) (užívateľ musí predpokladať, že záťaž je vyvážená / symetrická na každej fáze)

Trojfázový zapisovač parametrov elektrickej siete - odčítanie aktuálnych hodnôt:

 • Prístroj má vstavaný zapisovač parametrov trojfázovej rozvodnej siete s LIVE módom zobrazenia a možnosťou zaznamenávať parametre rozvodnej siete ako sú napätie, prúd, výkon, harmonické a THD.
  Prístroj umožňuje zaznamenávať vybrané parametre a ich grafické zobrazenie na displeji v reálnom čase.
  Tieto parametre sú merané a zobrazované súčasne so zapisovaním na pamäťovú mikroSD kartu.
 • V LIVE móde môže užívateľ vidieť:
  priebehy napätia a prúdu (osciloskop), časový záznam priebehu napätia a prúdu, fázorový diagram,
  zobrazenie mnohých parametrov v tabuľkovej forme, spektrálny graf prúdových a napäťových harmonických.

Údaje záznamníka:

 • meranie a záznam napätia do 500 V
 • meranie frekvencie od 40 do 70 Hz
 • meranie a záznam prúdu do 3000 A (podľa použitých meracích klieští*)
  * Kliešte F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 A)
  * Kliešte C-4A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-5A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-6A: 0..10 A (36 A)
  * Kliešte C-7A: 0...100 A (360 A)

Záznamník je určený na prácu so sieťami:

 • s menovitou frekvenciou 50/60 Hz
 • s menovitým napätím:
    64/110 V
  110/190 V
  115/200 V
  127/220 V
  220/380 V
  230/400 V
  240/415 V
  254/440 V
  290/500 V
  jednosmerné (DC) rozvody

Podporované siete:

 • jednofázová
 • dvojfázová so spoločným vodičom N
 • trojfázová hviezdicové zapojenie s N vodičom a bez vodiča
 • trojfázové zapojenie do trojuholníka

Štandardné príslušenstvo dodávané s prístrojom Sonel MPI-540-PV:

 • zásuvkový adaptér WS-03 s tlačidlami START / ENTER (zástrčka UNI-Schuko) (kat. III 300 V) – WAADAWS03
 • meracie vodiče 1,2 m s CAT III / 1000 V ukončené banánikmi – 4 ks:
 • o  žltý – WAPRZ1X2YEBB
 • o  červený – WAPRZ1X2REBB
 • o  modrý – WAPRZ1X2BUBB
 • o  čierny s označením N – WAPRZ1X2BLBBN
 • meracie vodiče na meranie uzemnení na navíjacích kotúčoch (s banánikmi):
 • o  15 m modrý – WAPRZ015BUBBSZ
 • o  30 m červený – WAPRZ030REBBSZ
 • krokosvorky 1 kV 20 A (CAT III /1000 V) – 4 ks:
 • o  žltá K02 – WAKROYE20K02
 • o  červená K02 – WAKRORE20K02
 • o  modrá K02 – WAKROBU20K02
 • o  čierna K02 – WAKROBL20K02
 • meracie hroty s banánikovým vstupom (CAT III /1000 V) – 3 ks:
 • o  žltý – WASONYEOGB1
 • o  červený – WASONREOGB1
 • o  modrý – WASONBUOGB1
 • flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks – WACEGF3AOKR
 • adaptér PVM-1 - WAADAPVM1
 • adaptér banánových zásuviek MC4 (sada) pre adaptér PVM-1 - WAADAMC4
 • meracie kliešte C-PV (40/400A, AC/DC) - WACEGCPVOKR 
 • adaptér (kábel) pre kliešte C-PV - WAADACPV
 • prenosná brašňa pre PV príslušenstvo - WAFUTM13
 • zemná sonda 30 cm – 2 ks – WASONG30
 • napäťový adaptér so závitom M4/M6 – komplet 4 ks – WAADAM4M64
 • nabíjačka akumulátorov Z7 – WAZASZ7
 • sieťový kábel pre nabíjačku akumulátorov (zástrčka IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
 • kábel na nabíjanie z autozásuvky 12V – WAPRZLAD12SAM
 • brašna na prístroj a príslušenstvo – WAFUTL2
 • popruhy na prístroj (dlhé 1,5 m a krátke 30 cm) – WAPOZSZEKPL
 • akumulátor Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah – WAAKU15
 • microSD karta min. 4 GB
 • prepojovací kábel USB – WAPRZUSB
 • software Sonel Reader na prenos údajov z meracieho prístroja – WAPROREADER - na stiahnutie TU
 • software Sonel Analysis 4 pre analýzu zaznamenaných údajov siete – WAPROANALIZA4
 • skrátená užívateľská príručka v češtine
 • kompletný návod v češtine/slovenčine
 • menu prístroja je v češtine/slovenčine
 • záručný list
 • kalibračný certifikát od výrobcu

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení