ILLKO REVEX profi II - Tester elektrických spotrebičov a zváračiek

img
 
 

REVEX profi 2 je inovovaná verzia prístroja Revex Profi. Prepínanie troch základných režimov. Meria prechodový odpor (200mA, 10A), izolačný odpor, unikajúce prúdy, teplotu, otáčky, čiar.kód, USB.

Cena s DPH
Predaj skončil
 
Kategórie: 10A, 25A s pripojením na PC
Kód: REVEXprofiII
Záruka: 2 Roky
Výrobca: ILLKO
 
 

ILLKO REVEXprofi II - Tester elektrických spotrebičov a zváračiek

REVEX profi 2 je inovovaná verzia prístroja Revex Profi. Prepínanie troch základných režimov. Meria prechodový odpor (200mA, 10A), izolačný odpor, unikajúce prúdy, teplotu, otáčky, čiar.kód, USB.

Pozor !! Výroba prístroja skončila. Nahradené prístrojmi REVEXmax S a REVEXmax W

Funkcie:

 • odpor ochranného vodiča prúdom> 200mA AC
 • odpor ochranného vodiča prúdom> 10A AC
 • úbytok napätia na ochrannom vodiči prúdom > 10A AC
 • izolačný odpor napätím 500V, 250V, 100V DC
 • prúd pretekajúci PE vodičom a dotykový prúd (vrátane DC zložky)
 • rozdielový a dotykový prúd
 • náhradný unikajúci a dotykový prúd
 • prúd pretekajúci PE vodičom, rozdielový prúd pomocou meracích klieští
 • príkon činný, zdanlivý skúšaného zariadenia
 • prúd odoberaný skúšaným zariadením zo zdroja
 • príkon činný, zdanlivý pomocou meracích klieští
 • prechádzajúci prúd pomocou meracích klieští
 • účinník (cos φ ) skúšaného zariadenia
 • napätie siete
 • teplota termočlánkovou sondou
 • otáčky

Rozsah dodávky:

 • Prístroj REVEXprofi II
 • Merací vodič čierny banánik/banánik 2 m
 • Merací hrot čierny
 • CD so softwérom ILLKO Studio a dokumentáciou
 • USB kábel A-B
 • Kalibračný list
 • Záručný list
 • Návod na používánie