Sonel MPI-540-PV Solar - Tester elektrických inštalácií, bleskozvodov a fotovoltaiky

ico Doprava zdarma
img

Multifunkčnosť prístroja Sonel MPI 540 PV dokazuje, že jeden prístroj môže byť použitý na vykonanie všetkých potrebných meraní špecifikovaných normou STN 33 2000-6 ed. 2. Taktiež je určený najmä pre testovanie fotovoltaiky. Zariadenie umožňuje kompletnú sadu testov v súlade s normou EN 62446. Po ukončení merania prístroj jasne pomocou ikon indikuje či výsledok merania vyhovel alebo nie.

Cena s DPH 4 729,2 €
Cena bez DPH 3 941,0 €
Bežná cena 4 768,6 €
Skladom 1 ks

Doprava zdarma pri objednávke nad 120 €

-+
Kategórie: Testery solárnych systémov
Kód: WMGBMPI540PVIRM1
Záruka: 2 Roky
Výrobca: Sonel
Zaujímavé alternatívy 
5 442,6 €
5 397,6 € s DPH
Skladom 1 ks
4 179,3 €
3 936,0 € s DPH
Skladom 1 ks
5 104,4 €
4 783,2 € s DPH
Skladom do 14 dní u nás
3 441,3 €
3 165,6 € s DPH
Skladom 1 ks

Sonel MPI-540-PV - Tester elektrických inštalácií, bleskozvodov a fotovoltaiky

Multifunkčnosť prístroja Sonel MPI 540 PV dokazuje, že jeden prístroj môže byť použitý na vykonanie všetkých potrebných meraní špecifikovaných normou STN 33 2000-6 ed. 2. Taktiež je určený najmä pre testovanie fotovoltaiky. Zariadenie umožňuje kompletnú sadu testov v súlade s normou EN 62446. Po ukončení merania prístroj jasne pomocou ikon indikuje či výsledok merania vyhovel alebo nie.

Vlastnosti prístroja MPI-540-PV:

 • Sonel MPI-540-PV: meranie fotovoltických systémov podľa normy EN-62446
 • Sonel MPI-540-PV: správa o teste fotovoltickej inštalácie so softvérom Sonel Reports PLUS
 • Prístroj má najväčší farebný 7" dotykový LCD displej na trhu = výrazne ergonomické a ľahké oládanie prístroja
 • Vymeniteľná pamäťová microSD karta - jednoduché zväčšenie pamäťovej kapacity
 • Li-Ion batéria - dlhší pracovný čas prístroja
 • Meranie všetkých parametrov vzťahujúcich sa k uzemneniu (4 meracie metódy + rezistivita pôdy) a ochrane pred úrazom elektrickým prúdom
 • Rýchle meranie impedancie slučky aj v obvodoch s prúdovým chráničom bez vybavenia (do niekoľko sekúnd) – šetrí čas
 • Automatické merania - možnosť vykonávať automatické merania v sekvencii - zjednodušené merania
 • krátky čas od merania k tvorbe protokolu - šetrí čas
 • Trojfázový sieťový analyzátor - pokročilá diagnostika kvality siete
 • Zobrazenie parametrov napájacej siete v reálnom čase - okamžité vyhodnotenie testovaného zariadenia
 • parametre sú merané v súlade s triedou S normy EN 61000-4-30 - veľmi presné merania
 • meraniu je možné pridať hlasovú alebo fotografickú poznámku - multimediálny opis meraného miesta
 • Kalkulačka nákladov na energie - rýchle vyhodnotenie potenciálnych úspor
 • prístroj má vstavanú nápovedu so schémami zapojenia pre meranie.
 • Vďaka tomu si ich môže užívateľ rýchlo prezrieť a tak sa uistiť, ako sa správne pripojiť k danému systému pre požadovaný druh merania.
 • ochrana proti vnikaniu prachu a vody je zabezpečená vďaka krytu prístroja s krytím IP51
 • v cene prístroja sú flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks
 • v cene prístroja sú meracie kliešte C-PV na meranie Isc DC a na meranie DC modulov na vstupe invertora pri funkcii "Test invertora".
 • v cene prístroja je adaptér PVM-1 na meranie DC napätia Uoc otvoreného obvodu, napätie otvoreného obvodu po prevode na podmienky STC, rozdiel v napätí otvoreného obvodu (merané a prevedené na podmienky STC) a napätia deklarovaného výrobcom panela, (tiež prevedené na podmienky STC).

Sonel MPI-540 získal ocenenie Inovácia roku 2019.

SONEL MPI-540-PV je tiež určený na všetky merania pre prevádzkovanie elektrických rozvodov v súlade s požiadavkami príslušných noriem:

 • impedancia slučky (aj v obvodoch s prúdovými chráničmi) aj v IT sieťach
 • parametre prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
 • izolačný odpor
 • zemný odpor (4 meracie metódy + meranie rezistivity pôdy)
 • kontinuita ochranného a ekvipotenciálneho pospájania
 • meranie osvetlenia
 • určenie sledu fáz
 • určenie smeru otáčania motora
 • prístroj môže zaznamenávať parametre 50/60 Hz rozvodnej siete
 • trieda záznamníka: zhoda s normou EN 61000-4-30:2015 trieda S.
 • záznam napätia L1, L2, L3 - priemerné hodnoty s rozsahom do 500 V,
 • záznam prúdov L1, L2, L3 - priemerné hodnoty, meranie prúdu v rozsahu do 3 kA (závisí na použitých prúdových kliešťach)
 • záznam frekvencie v rozsahu 40Hz - 70Hz
 • záznam výkonov: činný (P), jalový (Q) a zdanlivý (S)
 • záznam účinníku (PF), cos φ
 • záznam harmonických defrmácií (až do 40. v napätí a prúde)
 • celkové harmonické skreslenie (THD) pre napätie a prúd
 • komplexné merania nabíjacích staníc elektrických vozidiel s voliteľným adaptérom EVSE-01

Meracie funkcie prístroja MPI-540-PV

(podrobné parametre nájdete v katalógovom liste v pdf, vyššie)

Izolačné odpory:

 • meranie izolačných odporov s automatickým vybitím meraného objektu
 • meracie napätia 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
 • automatické meranie izolačných odporov 3-, 4- a 5-vodičových káblov s voliteľným adaptérom AutoISO-1000C
 • automatické blokovanie merania pri prítomnosti cudzieho napätia

Impedancia slučky:

 • meranie impedancie slučky Zs prúdom 23 A (230V), 41,5 A (415V / 10 ms)
 • meranie impedancie slučky Zs aj bez vybavenia chrániča
 • rozlíšenie 0,001 Ohm
 • výpočet skratového prúdu Ik
 • výpočet zložky Rs a zložky Xs impedancie slučky

Zemné odpory:

 • meranie zemných odporov sondami 3P
 • meranie zemných odporov sondami 4P
 • meranie zemných odporov sondami 3P + meracie kliešte
 • meranie zemných odporov 2x kliešťami (bez rozpojenia)
 • meranie rezistivity pôdy (Wennerova metóda)
 • nastavenie vzdialenosti meracích son do 1m do 30m
 • blokovanie merania pri rušivom napätí nad 24 V
 • meranie rušivého napätia do 100 V

Prúdové chrániče (RCD): 

 • testovanie prúdových chráničov AC, A, B, B+, F aj v IT sieťach
 • meranie parametrov RCD aj automatickým spôsobom

Prechodové odpory:

 • meranie prechodových odporov prúdom 200 mA, 8 mA a priebežné meranie
 • kontrola spojitosti ochranného vodiča a zapojenia zásuvky s akustickou signalizáciou
 • kompenzácia odporu meracích vodičov

Sled fáz a smer otáčania motora:

 • kontrola poradia fáza: zhodné (správne), opačné (nesprávne)
 • rozsah napätí inštalácie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz)
 • zobrazované hodnoty medzifázových napätí
 • rozsah napätí motorov: 1 V ÷ 500 V AC
 • merací prúd (na každú fázu): <3,5 mA

Intenzita osvetlenia:

 • meranie intenzity osvetlenia
 • rozsahy a presnosť merania sú podľa použitej, voliteľnej luxmetrickej sondy (LP-1, LP-10B, LP-10A)

Merania na fotovoltike:

 • Meranie napätia DC otvoreného obvodu UOC: 0,0 ... 1000 V (0,1V)
 • Meranie skratového prúdu DC ISC: 0,00 ... 20,00 A (0,01 A)
 • Meranie účinnosti meniča (invertora) na jednej fáze: ηd [%] = ηnom [%] - ηm [%]
 • Meranie účinnosti 3F meniča (invertora) (užívateľ musí predpokladať, že záťaž je vyvážená / symetrická na každej fáze)

Trojfázový zapisovač parametrov elektrickej siete - odčítanie aktuálnych hodnôt:

 • Prístroj má vstavaný zapisovač parametrov trojfázovej rozvodnej siete s LIVE módom zobrazenia a možnosťou zaznamenávať parametre rozvodnej siete ako sú napätie, prúd, výkon, harmonické a THD.
  Prístroj umožňuje zaznamenávať vybrané parametre a ich grafické zobrazenie na displeji v reálnom čase.
  Tieto parametre sú merané a zobrazované súčasne so zapisovaním na pamäťovú mikroSD kartu.
 • V LIVE móde môže užívateľ vidieť:
  priebehy napätia a prúdu (osciloskop), časový záznam priebehu napätia a prúdu, fázorový diagram,
  zobrazenie mnohých parametrov v tabuľkovej forme, spektrálny graf prúdových a napäťových harmonických.

Údaje záznamníka:

 • meranie a záznam napätia do 500 V
 • meranie frekvencie od 40 do 70 Hz
 • meranie a záznam prúdu do 3000 A (podľa použitých meracích klieští*)
  * Kliešte F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 A)
  * Kliešte C-4A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-5A: 0..1000 A (3600 A)
  * Kliešte C-6A: 0..10 A (36 A)
  * Kliešte C-7A: 0...100 A (360 A)

Záznamník je určený na prácu so sieťami:

 • s menovitou frekvenciou 50/60 Hz
 • s menovitým napätím:
    64/110 V
  110/190 V
  115/200 V
  127/220 V
  220/380 V
  230/400 V
  240/415 V
  254/440 V
  290/500 V
  jednosmerné (DC) rozvody

Podporované siete:

 • jednofázová
 • dvojfázová so spoločným vodičom N
 • trojfázová hviezdicové zapojenie s N vodičom a bez vodiča
 • trojfázové zapojenie do trojuholníka

Sonel IRM-1 MPI

Obsahuje merač IRM-1, komunikačný modul LoRa-1, držiak merača IRM-1, prepojovací kábel a prenosnú brašňu.

IRM-1, malý, ale nepostrádateľný pre testovanie FV systémov. Meraním hodnôt slnečného žiarenia, ako aj teplôt panelov a okolia poskytuje potrebné údaje na prevod výsledkov do podmienok STC. Zabudovaný záznamník s pamäťou na 5000 záznamov umožňuje použitie prístroja ako nástroja v procese návrhu FVE, ako aj diagnostiky problémov s tienením panelov.

IRM-1 | Vlastnosti

 • Meranie slnečného žiarenia a teploty.
 • Rozhranie LoRa pre komunikáciu s meračom PVM-1020 - ponúka väčší dosah ako technológia Bluetooth!
 • Automatická synchronizácia dát s meracím prístrojom PVM-1020.
 • Zabudovaný kompas a snímač sklonu.
 • Vstavaný záznamník, ktorý možno použiť na zaznamenávanie slnečného žiarenia pred výstavbou FV systémov, ako aj na meranie tienenia existujúcich systémov.
 • Veľká meracia pamäť: 999 vyrovnávacej pamäte a 5000 záznamov rekordéra k dispozícii (jednorazový záznam) s možnosťou ich prepisovania (nepretržitý záznam).

IRM-1 | Merané parametre

 • Intenzita slnečného žiarenia (ožiarenie) vo W/m2 alebo BTU/ft2 h:
  vo W/m2: 100 W/m2 1400 W/m2 ±(5% m.v. + 2d)
  v BTU/ft2 h: 32 BTU/ft2 h444 BTU/ft2 h ±(5% m.v. + 2d)
 • Teplota PV panela v °C alebo °F: -20,0 °C100,0 °C
 • Teplota okolia v °C alebo °F:  -20,0 °C100,0 °C
 • Uhol sklonu panelov: -90°...+90°
 • Orientácia panelov pomocou vstavaného kompasu: 0°...360°

IRM-1 | Tesnosť a odolnosť

Merač svetla funguje dobre v drsných podmienkach prostredia. Ochranu proti vniknutiu prachu a vody zabezpečuje kryt s krytím IP65. Toto je obzvlášť dôležité pri meraniach na fotovoltaických systémoch, čo sú vonkajšie inštalácie.

IRM-1 | Komunikácia a softvér

Namerané dáta z IRM-1 je možné preniesť do počítača cez USB port. Okrem toho má zariadenie zabudované bezdrôtové rozhranie LoRa (Long Range) pre automatickú výmenu dát s meračom PVM-1020 – aj na veľké vzdialenosti

Štandardné príslušenstvo dodávané s prístrojom Sonel MPI-540-PV Solar:

 • zásuvkový adaptér WS-03 s tlačidlami START / ENTER (zástrčka UNI-Schuko) (kat. III 300 V) – WAADAWS03
 • meracie vodiče 1,2 m s CAT III / 1000 V ukončené banánikmi – 4 ks:
 • o  žltý – WAPRZ1X2YEBB
 • o  červený – WAPRZ1X2REBB
 • o  modrý – WAPRZ1X2BUBB
 • o  čierny s označením N – WAPRZ1X2BLBBN
 • meracie vodiče na meranie uzemnení na navíjacích kotúčoch (s banánikmi):
 • o  15 m modrý – WAPRZ015BUBBSZ
 • o  30 m červený – WAPRZ030REBBSZ
 • krokosvorky 1 kV 20 A (CAT III /1000 V) – 4 ks:
 • o  žltá K02 – WAKROYE20K02
 • o  červená K02 – WAKRORE20K02
 • o  modrá K02 – WAKROBU20K02
 • o  čierna K02 – WAKROBL20K02
 • meracie hroty s banánikovým vstupom (CAT III /1000 V) – 3 ks:
 • o  žltý – WASONYEOGB1
 • o  červený – WASONREOGB1
 • o  modrý – WASONBUOGB1
 • flexibilné meracie kliešte F-3A s prúdom do 3 000 A AC (Ø 120 mm) – 3 ks – WACEGF3AOKR
 • adaptér PVM-1 - WAADAPVM1
 • adaptér banánových zásuviek MC4 (sada) pre adaptér PVM-1 - WAADAMC4
 • meracie kliešte C-PV (40/400A, AC/DC) - WACEGCPVOKR 
 • adaptér (kábel) pre kliešte C-PV - WAADACPV
 • prenosná brašňa pre PV príslušenstvo - WAFUTM13
 • zemná sonda 30 cm – 2 ks – WASONG30
 • napäťový adaptér so závitom M4/M6 – komplet 4 ks – WAADAM4M64
 • nabíjačka akumulátorov Z7 – WAZASZ7
 • sieťový kábel pre nabíjačku akumulátorov (zástrčka IEC C13, 230 V) – WAPRZLAD230
 • kábel na nabíjanie z autozásuvky 12V – WAPRZLAD12SAM
 • brašna na prístroj a príslušenstvo – WAFUTL2
 • popruhy na prístroj (dlhé 1,5 m a krátke 30 cm) – WAPOZSZEKPL
 • akumulátor Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah – WAAKU15
 • microSD karta min. 4 GB
 • prepojovací kábel USB – WAPRZUSB
 • software Sonel Reader na prenos údajov z meracieho prístroja – WAPROREADER - na stiahnutie TU
 • software Sonel Analysis 4 pre analýzu zaznamenaných údajov siete – WAPROANALIZA4
 • skrátená užívateľská príručka v češtine
 • kompletný návod v češtine/slovenčine
 • menu prístroja je v češtine/slovenčine
 • záručný list
 • kalibračný certifikát od výrobcu
 • IRM-1 merač teploty a solárneho žiarenia
 • LoRa-1 adaptér USB pre bezdrôtový prenos dát do MPI-540-PV
 • Sada pre montáž merača slnečného žiarenia pre FV panely + sonda na meranie teploty FV panelov a teploty okolia
 • 5 V napájanie s výstupom USB 2.0 a odnímateľným micro-USB káblom
 • Prenosná brašna M14